Biokimya

Canlı orqanizmlərdəki maddələrin kimyəvi tərkibini və xassələrini, onların çevrilmələrini, kimyəvi prosesləri və maddələr mübadiləsini öyrənən elm sahəsi.

Həyatın yaranmasını mümkün edən yeni hüceyrə mexanizmi aşkar edilib

Alimlər həyatın qədim Yer okeanında yaranması ilə bağlı mübahisəli tezisi növbəti dəfə təcrübi yolla təsdiq ediblər. Onlar, qədim hüceyrələrin artım və bölünmə mexanizmini aşkar etməyə nail olublar.Həyatın necə...

Ölüm-dirim sualları: biologiyanın beş tapmacası

Müasir biologiyada cavabsız qalmış beş əsas qəliz sual var ki, uzun illərdir alimlər bunlar üzərində baş sındırır. Hər birisini nə qədər böyük bir səylə cavablandırmağa...

Niyə əslində həyat mövcud deyil

Hələ qədim yunan filosofları həyata müəyyən izahlar verməyə çalışırdılar. Aristotel hesab edirdi ki, cansızlıqdan fərqli olaraq canlılıq ruha malikdir, ruh da üç növə bölünməlidir:...

Həyatın yaranması ilə bağlı paradoks həll edilib

Hansı daha əvvəl yaranıb - zülalların sintezi üçün lazımi instruksiyaları daşıyan genom, yoxsa genomun sintezi və funksiyası üçün tələb olunan zülallar? Bu, hətta toyuq...

Marsda həyatın ilk sübutları – alimlər isə tələsmir

Uzun illərdir gözlənilən hadisə nəhayət baş verə bilər. Alimlərin dediyinə görə, Yerə düşmüş Mars meteoriti Tissint üzərində aşkar edilmiş üzvi molekullara aid izlər bioloji...

Kometlər “amin turşusu fabrikləri” ola bilər

Kometlərin qədim Yer səthi ilə toqquşması nəticəsində kifayət qədər enerji istehsal oluna və böyük miqdarda amin turşularının formalaşması üçün primitiv karbohidrogen, ammiak, kükürd və həyatın...

Dinozavrların “qatili” həyatı kosmosa yaydı

Alimlər asteroid və kometlərin, xüsusilə dinozavrların məhvinə səbəb olan asteroidin Yerlə toqquşmasından sonra maddələrlə dolu Yer "qırıntılarının" qoparaq kosmosa və həyatın yaranması üçün əlverişli...

Qədim Mars gölləri həyatı tam dəstəkləyirdi

Marsoxod Curiosity'nin Marsda yerləşən Gale kraterinin hovuzundaki çöküntülərin kimyəvi tərkibindən aldığı nəticələrlə, alimlər Qırmızı planetin qədim şirin göllərinin həyatın yaranması və inkişaf etməsi üçün...

Bizi izləyin

51,527izləyiciizlə
2,143izləyiciizlə
39izləyiciizlə
210izləyiciizlə

Ö nə çıxanlar