Abiogenez

Həyatın mənşəyi sualına yer üzündə həyatın cansızdan necə yarandığını araşdıraraq cavab verən sahə.

Həyatın yaranmasını mümkün edən yeni hüceyrə mexanizmi aşkar edilib

Alimlər həyatın qədim Yer okeanında yaranması ilə bağlı mübahisəli tezisi növbəti dəfə təcrübi yolla təsdiq ediblər. Onlar, qədim hüceyrələrin artım və bölünmə mexanizmini aşkar etməyə nail olublar.Həyatın necə...

Abiogenez yanlışlanıbmı?

Təbii ki, xeyr!Ölkəmizdəki məktəblərdə xüsusilə elmdəki təməl anlayışlarla bağlı çox ciddi fikir ayrılıqları və böyük səhvlər mövcuddur. Bunların ən məhşuru "fərziyyə-nəzəriyyə-qanun" üçlüsü və bunların "iyerarxiyası" haqqında...

Leslie Orgel və həmkarlarının RNT təcrübələri

Yazı Həyatın Təkamülü bloqundan götürülmüşdür.Bir izləyicimizin xahişi ilə bu maraqlı yazını hazırlamaq qərarına gəldik. Həcmcə böyük, ağır və spesifik mövzu olsa da yazını yalnız tibb, biologiya...

Molekulyar təkamül: ilk DNT və RNT

Yeni inkişaf edən hüceyrələr içərisində əmələ gələn bir molekul hansı ki, bildiyimiz RNT-ni sintezləyəcisi və təsadüfi olaraq öz quruluşunun "öz-özünü sintezləmə reaksiyasının katalizatoru" olan...

Abiogenez haqqında son biliklərimiz

Abiogenez nəzəriyyəsinə görə ilk olaraq RNT yaranmışdır. Hazırkı elmi məlumatlara görə ilk uzun RNT zənciri genetik məlumat daşıyır və kimyəvi reaksiyalarda katalizator rolu oynayırdı....

Yerdə həyatın yaranmasının tarixi haqqında dəqiq bir şey demək çətindir

"Böyük oksidləşmə hadisəsi" kimi bilinən transformasiya Yerdəki həyat üçün (çox gümanki digər planetlərdə də) çox lazımlı bir maddəni, oksigeni atmosferə doldurub. Yalnız bu transformasiyadan sonra...

Zülallar DNT-yə ehtiyac olmadan digər zülalları yaradır

Biologiya kitablarından DNT-nin zülalları meydana gətirəcək məlumatları saxladığını öyrənmişik. Zülallar, bədənimizdəki proseslərin böyük bir qismini idarə edən kimyəvi maddələrdir. 2 yanvar 2015 tarixində "Science" jurnalında dərc...

Kimyəvi təkamül: Canlılıq və cansızlıq anlayışları

Təkamül Nəzəriyyəsini araşdıran hər bir insan, bu araşdırmalarının bir nöqtəsində mütləq "ən başa getmə" marağından irəli gələrək özünü canlılığın başlanğıcına, ilk canlının meydana gəldiyi...

Bizi izləyin

51,527izləyiciizlə
2,143izləyiciizlə
39izləyiciizlə
210izləyiciizlə

Ö nə çıxanlar