Kvant

Maddə və işığın atom və subatom səviyyələrdəki davranışlarını araşdıran bir sahə.

Qara dәliyә düşәn insanın qәribә taleyi

Zәrrәcik vә antizәrrәciklәr

Antimaddə

Kainat necә yarandı?

Bizi izləyin

51,267izləyiciBəyən
2,105izləyiciizlə
28izləyiciizlə
141izləyiciizlə

Bu həftə çox oxunanlar