Fizika

Sizin üçün subatom fizikası

  13,8 milyard il əvvəl, hələ kainatın qaynar olduğu və sürətlə genişləndiyi zamanlarda bütün maddə və antimaddə bir-birini yox etməli və geriyə heç bir şey buraxmadan yox olmalı idi. …

Şrödingerin pişiyi

   Şrödingerin pişiyi — Avstriyalı fizik Ervin Şrödinger tərəfindən ortaya atılmış, kvant fizikasıyla əlaqəli olan, haqqında bir çox müzakirələr aparılmış düşüncə təcrübəsidir. Adətən kvant mexanikası və Kopenhagen …