Kosmologiya

Ulduzlar haqqında nə bilirik?

Ulduz özündə gedən istilik-nüvə reaksiyaları hesabına daxili şüalanma mənbələri olan göy cisimi. Adi gözlə 6 minədək, teleskopla milyonlarla ulduzlar müşahidə olunur.100 minlərlə ulduz birləşərək qalaktikaları meydana gətirir.1 …