Aqil Heydərli

Son məqsəd

Həyat ilk yarandığından bəri özü də bilmədən yalnız irəliyə gedir. İrəli dedikdə mütləq olaraq insanın inkişaf anlayışı nəzərdə tutulmur. Sadəcə kainatda zaman irəli axdıqca …