Ilkin Jafarov

Antimaddə

Dörd əsas təbiət qüvvəsindən subatom ölçülərdə qarşılıqlı təsirdə olan üçünü (güclü nüvə qüvvəsi » atom nüvələrini meydana gətirən hissəcikləri …

Süni Seçmə


Səhifə 1 - 45. Sonrakı