Ilkin Jafarov

6-cı hiss nәdir?

Bu sualı cavablandıra bilmək üçün, əvvəlcə "6-cı hiss" tərifini vermәk lazımdır. Әgər "Gələcəkdə olacaqları bilmək", "falçılıq", "astrologiya" kimi saxta elmi yanaşmalardan bəhs ediriksə əlimizdәki məlumatlar daxilində belə bir ideyanın …