Tahirə Qarabəyli

Beynəlxalq kosmos hüququ

Beynəlxalq hüququn müstəqil sahəsi kimi beynəlxalq kosmos hüququnun yaranması kosmik məkanın praktik olaraq tədqiqatı və məimsənilməyə başlanması ilə sıx bağlıdır. 4 oktyabr 1957-ci ildə Yerin ilk süni peykinin buraxılmasından …