Yaşıl Elm

Koronavirus haqqında hər şey.

SAXTA İDDİALAR

BU VİRUS SÜNİ YARADILMIŞ BİOLOJİ SİLAHDIR.

Virtual aləmdə və eləcə də real müzakirələrdə ən geniş yayılmış iddiadır. Saxtakarların piar qazanmaq məqsədi güdən iddiasından o tərəfə keçmədi.

Dostoyevski və ata qatilliyi - Ziqmund Freyd

Dostoyevskinin çoxcəhətli şəxsiyyətinə dörd fərqli yöndən baxmaq olar: yazıçı kimi, nevroz xəstəsi kimi, əxlaq tərbiyəçisi kimi və günahkar insan kimi. Bu mürəkkəb dolaşıqlığı aydınlığa çıxarmaq heç də asan deyildir.