Bürokratiya elmi məhv edir

 

   Dörd Nobel mükafatı laureatı daxil olmaqla, 30-dan çox məşhur alim müasir maliyyə sisteminin elm qarşısındaki manealəri və təhlükələrinə dair məktub imzalayıb. Alimlərin yazdığına görə, dövrümüzdəki bürokratik sistem elmin nəhəng kəşfləri qarşısında əngəldir və hər kəsi bununla bağlı xəbərdar etmək lazımdır. Mütəxəssislər qeyd edir ki, hər hansı bir elmi tədqiqatın maliyyələşdirilməsi ilə bağlı yaşanan çətinliklər nəhəng elmi kəşflər üçün maneədir. Alimlərin apardığı bəzi tədqiqatlar uzunmüddətlidir və davamlı maliyyələşdirmə tələb edir. Belə tədqiqatlar insanlıq və onun gələcəyi üçün faydalı olsa da, nə qədər uzun sürsə, bir o qədər artıq maliyyə dəstəyinə ehtiyac duyur. Bu səbəbdən də müasir elm durğunluq təhlükəsi ilə qarşı-qarşıyadır.

    Məktubu yazan London Universitet Kollecindən olan geoloq Donald Breyben bu yaxınlarda yeni bir kitab dərc edib. Kitabı son 30 il ərzində elmi tədqiqatları maliyyələşdirməyin necə çətin hal aldığından bəhs edir. "XX-ci əsrin alimləri öz hənəng elmi kəşflərini müasir maliyyə sistemində edə bilməzdilər. Bu mövzu ilə əlaqəli diskussiyalar hər hansı bir tərəfin güzəştlərə getməməsi səbəbindən axır-əvvəl arxa plana keçir", - Breyben qeyd edir. Alimin araşdırmalarına görə Maks Plank mövcud sistemin məhdudiyyətləri çərçivəsində enerji kvantını kəşf etmək üçün şans əldə edə, Piter Mitçell isə enerjinin bioloji membranda başqa şəklə düşmə mexanizmini tərtib edə bilməzdi.

   Məktubu imzalayan alimlərdən dördü Nobel premiyası laureatı adını daşıyır: Con Holl (fizika üzrə Nobel mükafatçısı, 2005), Dadli Herşbax (kimya üzrə Nobel mükafatçısı, 1986), Harold Kroto (kimya üzrə Nobel mükafatçısı, 2004) və Riçard Con Roberts (fiziologiya və tibb üzrə Nobel mükafatçısı, 1993).

Rəvan Quluzadə