Mal əti istehsalı ətraf aləm üçün daha zərərlidir

   Amerikalı alimlər hesab edir ki, mal əti ətraf aləmə digər ət növlərindən daha baha başa gəlir. Tədqiqatçılar ilk dəfə mal əti, toyuq əti, donuz əti, yumurta və südün hər bir kalorisinə hansı miqdarda təbii ehtiyat sərf edildiyini müqayisə ediblər.

  Qidon Eşel və həmkarları kənd təsərrüfatı, energetika və daxili işlər nazirliklərinin 2000-2010-cu illərə aid məlumatlarını istifadə edərək, obyektiv göstəricilərlə amerikalıların əsas qida rasionunun təbiətə vurduğu zərərin miqdarını hesablayıblar. Bu səbəbdən tədqiqatda balıq əti nəzərə alınmayıb, çünki balıq əti ABŞ vətəndaşlarının dietində cəmi 2% kalori verir.

   Məlum olub ki, süd məhsulları, quş ətləri (əsasən toyuq, ördək və hind quşu əti), yumurta və donuz əti təxminən eyni miqdarda torpaq və su ehtiyatları, həm də azot gübrəsi tələb edir, istehsallarında da eyni səviyyədə istixana qazı atılır. Lakin mal əti daha baha başa gəlir: istehsalı üçün 28 dəfə çox torpaq, 11 dəfə çox su və 6 dəfə çox gübrə lazımdır, ətraf aləmə atılan istixana qazlarının miqdarı isə 5 dəfə çoxdur. Təbiət üçün ən sərfəlisi isə bitki mənşəli qidalardır: kartof, düyü və taxıl yetişdirilməsi üçün istənilən ət növündən 2-6 dəfə az ehtiyat tələb olunur. Vətəndaşların qida meylini daha sərfəli rasiona tərəf çevirmək məqsədilə alimlər əldə etdikləri nəticələri maksimal qədər yaymağa çalışır və hətta istehsal paketləri üzərində nəticələrlə bağlı xüsusi qeydlərin əlavə edilməsi üçün səy göstərirlər.

Həmçinin oxuyun:

Həbləri ataraq biliklərə yiyələnəcəyik

Rəvan Quluzadə