Təkamül əleyhdarlarına sual

Əvvəlcə qısa bir məlumatlandırma yazısının ardından sualı soruşacağıq.


  Şimpanzelərdə 2A2B adlı iki xromosom vardır. Şimpanze genomu üzərində edilən araşdırmalar genetik məlumat olaraq bu iki xromosomun 2 nömrəli insan xromosomuyla böyük ölçüdə bənzər olduğunu göstərməkdədir. Yəni insanlar və şimpanzelərin ortaq atasında olan xromosomlar şimpanzelərdə dəyişikliyə uğramamışkən insanlarda iki xromosomun birləşməsi nəticəsində bir cüt xromosom azalmışdır (1). 2A və 2B-nin birləşməsi nəticəsində gen itkisi olmamışdır, yalnız insanlarda bu birləşmə nöqtəsinə uyğun gələn hissədə şimpanzelərdə olmayan kiçik (cəmi 237.000.000 əsas cütü içində 150.000 əsas cütü) bir əlavə hissə meydana gəlmişdir.

  2 nömrəli insan xromosomunun ortasındakı birləşmə bölgəsində normalda xromosomların uclarında olan və hüceyrə bölünməsində DNT-nin kopiyalanması mərhələsində əhəmiyyətli bir vəzifəsi olan telomer bölgəsi var. Ayrıca sentromerlər üçün də vəziyyət eynidir. 2 nömrəli insan xromosomundakı sentromer şimpanzedəki 2A xromosomunun sentromeri ilə tam olaraq eyni yerdədir və 2B xromosomunun sentromerinin izləri də 2 nömrəli insan xromosomunda görülməkdədir (2).
Yəni 2 nömrəli insan xromosomu açıqca iki dənə xromosomun birləşməsi kimi dayanmaqdadır və şimpanzenin 2A və 2B xromosomları buna həm genetik məzmun həm də strukturca olaraq diqqətə çarpan şəkildə uyğun gəlməkdədir.

Qısa məlumatlandırmanın ardından bütün təkamül əleyhdarlarına sualımız belədir:
 

Normalda xromosomların uclarında olan və hüceyrə bölünməsində DNT-nin kopiyalanması mərhələsində əhəmiyyətli bir vəzifəssi olan telomerin 2 nömrəli insan xromosomunun ortasında bir yerdə olmasını necə açıqlayarsınız? Ayrıca yuxarıda izah edilən vəziyyəti dizayn və ya yaradılış məntiqi içində necə açıqlayırsınız?

İstinadlar:
1. IJdo JW, Bal idini A, Ward DC, Reeders ST, Wells RƏ, Origin of human chromosome 2: an ancestral telomere-telomere fusion. Proc Natl Acad Sci U S A 1991 Oct 15;88(20):9051-5
2. Avarello R, Pedicini A, Caiulo A, Zuffardi O, Fraccaro M, Evidən tərəfindən for an ancestral alphoid domain on the long arm of human chromosome 2. Hum Genet 1992 May;89(2):247-9

İlkin Cəfərov