Elektron

Sizin üçün subatom fizikası

  13,8 milyard il əvvəl, hələ kainatın qaynar olduğu və sürətlə genişləndiyi zamanlarda bütün maddə və antimaddə bir-birini yox etməli və geriyə heç bir şey buraxmadan yox olmalı idi. …

Antimaddə

Dörd əsas təbiət qüvvəsindən subatom ölçülərdə qarşılıqlı təsirdə olan üçünü (güclü nüvə qüvvəsi » atom nüvələrini meydana gətirən …