ekologiya

Biosfer - Yerdəki Cənnət?!

   26 sentyabr 1991-ci il səhəri saat 8:15-də futuristik kombinizonlar geyinmiş 8 nəfər insan, onlara tamaşa edən böyük bir kütləyə əl edərək hermetik bir şlyuza daxil oldular hansı ki, …