virus

Peyvənd və peyvənd əleyhdarlığı

Tibb elminin çox az mövzusu geniş kütlələr arasında peyvənd qədər böyük əks-səda doğurmuşdur. Tibblə məşğul olan insanların müxtəlif mövzular üzərində bitib tükənməyən mübahisələr yaşaması, fikir ayrılıqlarına düşməsi çox normaldır …

Koronavirusun müalicəsi varmı?

Koronavirusları insanların tez-tez qəflətən qarşılaşdıqları bir virus növüdür. Koronavirusları tez-tez mülayim dərəcədə orta yuxarı tənəffüs xəstəliklərinə səbəb olur. Koronaviruslarında alfa, beta və qamma kimi tanınan üç alt qrup var; …

Koronavirus haqqında hər şey.

SAXTA İDDİALAR

BU VİRUS SÜNİ YARADILMIŞ BİOLOJİ SİLAHDIR.

Virtual aləmdə və eləcə də real müzakirələrdə ən geniş yayılmış iddiadır. Saxtakarların piar qazanmaq məqsədi güdən iddiasından o tərəfə keçmədi.