zaman

Zaman nədir?

Zaman nədir?

   Klassik Fizika dili ilə cavab çox sadədir. Zaman Hadisələrin növbələşmə ardıcıllığıdır. …